Расположенија на Норвешка се Соочува со Банкрот: Живот во Норвешка