Како 'Да се Панталона"во Норвешка - Живот во Норвешка