Имот сопственост и јавниот договорна страна во странство, компании и правни лица: корисни сопственост регистар

Овој документ ги поставува владатакако одговор на повикот за доказ на предлози за нови корисни сопственост регистарот на странски компании што поседуваат велика БРИТАНИЈА сопственост или да учествуваат во велика БРИТАНИЈА владата набавки. Тоа дава преглед како на предлог-политики се развиени од април 2017. Овој повик за докази утврдува предлози за нови корисни сопственост регистарот на странски компании што поседуваат велика БРИТАНИЈА сопственост или да учествуваат во велика БРИТАНИЈА владата набавки Тоа бара прикази на дизајнот на политиките и докази за можните ефекти на политиката.