Застапување во суд - Арбитража цел во Санкт петербург

територијална оддалеченост

Други побарувања активности Исто така служба на единствен излез во судот е предвидено Плаќање на државата должнострегистрација на заверен полномошно не е вклучена во цената на застапување во суд. Трошоците за застапување во суд зависи од многу фактори: стави категории. судска инстанца. обемот на услугите кои сакате да ги примате Застапување во суд.

цената за која ќе се дискутира во индивидуална цел.

е регистриран од страна на договор на една задача. каде што крајната сума и листата на услугите на адвокатот е фиксна.